Sähköisiä lomakkeita ja tietokantaliittymiä yrityksille

Ellax Oy tarjoaa PHP- ja MySQL-pohjaisia sähköisiä lomakkeita ja verkkosovelluksia sekä tietokantojen ylläpitopalvelua. Tavallisten palaute- ja yhteydenottolomakkeiden lisäksi suunnittelemme yksilöllisiä tilaus-, hakemus-, kysely-, ilmoittautumis-, tarjouspyyntö-, yms. lomakkeita.

 

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi säästää resursseja. Digitalisaation tavoitteena on, että sähköinen asiointi tulee ensisijaiseksi asiointitavaksi, mikä vähentää asiointitarvetta ja tuo sitä kautta säästöjä.

Sähköinen lomake

Verkkolomakkeen tiedot tallentuvat tietokantaan. Lomakkeen vastaukset voidaan ohjata haluttuun sähköpostiosoitteeseen. Lomakkeen lähettäjän sähköpostiin toimitetaan kopio vastauksesta.

Tietokannan ylläpito

Tietokannoissa säilytettävä data on yrityksen arvokkainta pääomaa. On tärkeää luoda varmuuskopioita säännöllisesti. Tietokantojen ylläpitopalvelu pitää tietokantasi käynnissä ja hyvässä kunnossa.

 
MySQL-pohjaiset sähköiset verkkolomakkeet sovellukset

MySQL-pohjaiset sovellukset

Suunnittelussa huomioitavien seikkojen listaus tapahtuu asiakkaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen perusteella. Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu takaa onnistuneen lopputuloksen.

PHP:n ja MySQL:n yhteiskäytön periaatteena on se, että tarvittava data, esimerkiksi asiakas- ja tilaustiedot, tallentuvat tietokantaan

Kysely- ja hakemuslomakkeet

Tarjoamme kaikenlaisia sähköisiä kysely-, tarjouspyyntö-, tilaus-, ilmoittautumis-, hakemus- yms. lomakkeita. Lomakekenttien määrää ei rajoiteta.

Oletko kiinnostunut e-lomakkeesta?Pyydä tarjous!